Nõo tarbijamängu reeglid

 1. Perioodil 29.05-17.06.2024 toimub tarbijamäng  A1000 Market kauplustes, mida korraldab Nõo Lihatööstus OÜ registrikoodiga: 10005487, asukoht Voika tn 18, Nõo, Eesti, e-post noo@noo.ee , telefon +372 730 2030 (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös A1000 Marketiga.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania peaauhind on Kamado Joe Junior Grill. Grilli ei saa vahetada rahaks.
 4. Kampaania vaheauhindadeks on 3 kinkekotti Nõo toodetega.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikul 29.05.2024 kuni 17.06.2024 kaks ükskõik millist Nõo Lihatööstuse toodet ja sisestada ostutšekinumber ning oma andmed A1000 Market kampaanialehel https://a1000market.ee/loos hiljemalt 17.06.2024. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni on selgunud kõik kampaania auhindade võitjad. Oma ostu registreerimisega kodulehel kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias, nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.
 6. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra (olenemata Nõo toodete arvust ostutšekil). Kui üks ostutšekk registreeritakse mitu korda, osaleb ainult esimesena saabunud registreering.
 7. Kampaanias ei tohi osaleda Nõo Lihatööstus OÜ ja A1M töötajad ega nende perekonnaliikmed.
 8. Kampaania vaheauhinnad (Nõo tootekomplektid) loositakse välja:

05.06.24 – Nõo tootekotte 1 tk

12.06.24 – Nõo tootekotte 1 tk

 1. Kampaania peaauhind Kamado Joe Junior Grill, loositakse välja:
 1. Kampaania auhindade loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kelle ostutšekid on registreeritud enne loosimise teostamist. Võitjad loosib välja spetsiaalne juhuslikkusel põhinev arvutiprogramm.
 2. Kampaanias osalejate isikuandmed säilitab korraldaja kuni 31.07.2024. Isikuandmeid kasutatakse vaid võitjate väljaloosimiseks ja nendega kontakteerumiseks ning auhindade saatmiseks.
 3. Auhindade võitjate nimesid võidakse avalikustada https://a1000market.ee/, A1000 Market Facebooki ning kampaanias osaleja annab korraldajale kampaanias osaledes selleks nõusoleku.
 4. Korraldaja võtab iga võitjaga ühendust hiljemalt kolme (3) päeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna kätteandmise.
 5. Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud kolme (3) päeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (ostutšeki registreerimisel edastatud kontaktandmeid kasutades) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.
 6. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada auhinna võitnud ostutšekk, mille nimekirjas on vähemalt kaks Nõo Lihatööstuse toodet. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata, juhul kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele. Võite ei vahetata mõne muu eseme ega raha vastu ning võitude kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Auhindu ei väljastata, kui võitja ei esita rikkumata kujul originaalkassatšekki.
 7. Korraldajalt auhinna vastuvõtmisel annab võitja automaatselt loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 8. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses auhindadelt ette nähtud maksud.
 9. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) korral või kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele otsekohe üleriigilise meedia vahendusel.
 10. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 11. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbi viiva ettevõtte aadressil: Nõo Lihatööstus OÜ, e-post noo@noo.ee, märgusõnaga: A1000 Market kampaania.